ردیف عنوان پدیدآورنده موضوع بازدید مرتب سازی نتایج تاریخ
1گزارش نشست علمی مصحف ‌نگاری قرآنی در قرون نخست و تأثیر آن در شناخت ما ...5941396
2کتاب تفسیر امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد13791395
3کتاب قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی منتشر شد9271395
4کتاب تفسیر روایی جامع 1 و 2 منتشر شد12811395
5کتاب میراث قرآنی ابان بن تغلب منتشر شد28581394
6مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(3)42891393
7مقالات تفسیر اهل بیت علیهم السلام(1)45301393
8مقالات پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام(2)44021393
9نشست علمی "بررسی دو رویکرد در اسلام‌پژوهی: اوری روبین و رئووِن فایرستو...16191393
10کتاب عرضه حدیث بر قرآن منتشر شد31541393
11کتاب "روابط اجتماعی از نگاه قرآن"، #$#انسان در تراز قرآن#$# و #$#قرآن،...25761393
12دومین شماره از نیم سال نامه تفسیر اهل بیت علیهم السلام منتشر شد30781393
13کتاب «تفسیر ابی الجارود و مسنده» منتشر شد19441393
14شناخت‌نامه قرآن برپايه قرآن و حديث82461393
15مختصر تفسير القمّي (معرفی)59121393
16دوفصل‌نامه علمي- تخصّصي تفسير اهل بيت عليهم السلام53311393
17معرفی پژوهشکده تفسیر اهل بیت علیهم السلام30471392